Actueel

Dag van de Terschellinger Haven

Dag van de Terschellinger Haven

Op 15 maart 2017 is door Frans Beune landschap en Stedenbouw samen met BügelHajema Adviseurs de Dag van de Terschellinger haven georganiseerd. Op deze dag zijn in 3 deelsessies alle stakeholders van het Terschellinger havengebied geraadpleegd over de kwaliteiten en knelpunten van het havengebied, zowel “te land” als “ter zee”. Deze input vormt de basis voor het Masterplan Havengebied Terschelling dat de beide bureaus in opdracht van de gemeente Terschelling gaan opstellen. Het Masterplan vormt een lange termijn ontwikkelingsvisie waarbij de disciplines verkeer, nautische logistiek, openbare ruimte, landschap en stedenbouw de bouwstenen vormen. Het Masterplan zal in de zomerperiode worden afgerond.
Bosbergtoren by night

Bosbergtoren by night

Wiert Land is een bevlogen fotograaf uit Oosterwolde. Hij werd geboeid door de Bosbergtoren in Appelscha (ontwerp Frans Beune Landschap en Stedenbouw) en zette zijn camera tijdens een heldere nazomernacht op een statief en maakte deze tijdopname.

Bekijk hier de foto in groot formaat

Opening vernieuwd AZC Ter Apel

Opening vernieuwd AZC Ter Apel

Op 19 april is door Jan-Kees Goet het nieuwe AZC in Ter Apel geopend. Goet, Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie, deed dit door het onthullen van een wereldbol als gevelornament op de nieuw gerealiseerde Interschool. Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor de nieuwbouw werd in de jaren 2011-2013 door Frans Beune in opdracht van het COA uit Rijswijk opgesteld. De gebouwontwerpen zijn van architectenbureau De Zwarte Hond uit Groningen, de turn-key realisatie werd verzorgd door BAM. De totale bouwkosten van 200 woningen, een school en diverse facilitaire gebouwen bedroegen 75 miljoen euro.

Lees meer...
Officiële test flexibele waterkering Spakenburg geslaagd

Officiële test flexibele waterkering Spakenburg geslaagd

Op 10 april heeft Dijkgraaf Tanja Klip van het Waterschap Vallei en Veluwe de officiële test van de nieuwe waterkering in Spakenburg verricht. De generale repetitie van de langste zelfsluitende waterkering ter wereld liep gesmeerd. De kering gaat het voormalige vissersdorp en het achterland tot aan Amersfoort beschermen tegen hoogwater. Frans Beune verzorgde de vormgeving en de ruimtelijke inpassing van het systeem. Voor de bovenrand van de 300 meter lange systeem ontwierp hij een cor-ten stalen randbeplating waarin de tekst van het Spakenburgse volkslied is aangebracht. Engineering en uitvoering werden verzorgd door Aggeres Flood Solutions, Van Heteren BV en Spie Nederland BV.

Lees meer...
Raad Vlagtwedde beslist over nieuwbouw RSG Ter Apel

Raad Vlagtwedde beslist over nieuwbouw RSG Ter Apel

De gemeenteraad van Vlagtwedde heeft op woensdagavond 29 maart 2017 ingestemd met de nieuw- en verbouwplannen voor de Regionale Scholengemeenschap (RSG) in Ter Apel. Het nieuwe schoolgebouw is een ontwerp van architectenbureau Van Manen en Zwart. Frans Beune Landschap en Stedenbouw verzorgde het ontwerp voor de schoolomgeving. De nieuw- en verbouw vraagt een totale investering van 12 miljoen euro.

Lees meer...
Realisatie Albertsbaan in Roden van start

Realisatie Albertsbaan in Roden van start

Op 27 februari gaf wethouder Reint Jan Auwema het officiële startsein voor de aanleg van de Albertsbaan in Roden. Hij deed dit door de symbolische eerste schop in de grond te plaatsen met behulp van een grote rupskraan. De realisatie wordt verzorgd door Koen Meijer BV uit Veendam. Frans Beune Landschap en Stedenbouw tekende in 2016 voor het winnende ontwerp van een besloten ontwerpprijsvraag. Met de keuze voor dit ontwerp werd een discussie van bijna 20 jaar over de herinrichting van dit gebied afgerond.

Lees meer...
In werkingstelling waterwerken De Venne Winschoten

In werkingstelling waterwerken De Venne Winschoten

Op maandagmiddag 31 oktober is door het college van BenW van de gemeente Oldambt, het waterwerk in de middenstrook van De Venne officieel in werking gesteld. Het waterwerk vormt een onderdeel van de herinrichting van het totale wegprofiel van de Venne. De centrale waterloop van de Venne werd in de zestiger jaren gedempt om de auto ruim baan te kunnen geven. De nieuwe, met natuursteen omrande waterstrip vormt een knipoog naar de periode van vóór de demping. Aan de uiteinden van de waterstrip staan 2 waterspuwers die de bron vormen voor het stromende water in de strip. De vormgeving van de spuwers borduurt voort op de rijke Art Deco traditie van Winschoten, zoals de fontein op het Dr. Schönfeldplein.

Lees meer...
Bosbergtoren officieel geopend

Bosbergtoren officieel geopend

Op 14 oktober is de Bosbergtoren in Appelscha officieel geopend. De toren werd gebouwd in opdracht van de gemeente Ooststellingwerf en werd mede gesubsidieerd door de provincie Fryslân. De engineering werd verzorgd door bureau LTA uit Assen, de realisatie door Heuvelman Ibis uit Delfzijl. De opening werd feestelijk omlijst. Een middeleeuwse heraut vertelde de bezoekers het mystieke verhaal over het ontstaan van de Bosberg. Vanaf de glasbalkons werd door de Jongens van Outdoor een abseildemonstratie gegeven. Op de berg werden bubbels en hapjes geserveerd. In het eerste weekend is de toren 8000 keer bezocht. Het was historisch druk in Appelscha.

Lees meer...
De 4 eiken; gemiddelde Zoover beoordeling: 8,9!

De 4 eiken; gemiddelde Zoover beoordeling: 8,9!

Op basis van een verkavelings- en inrichtingsplan van Frans Beune realiseerde Groepsaccomodatie De 4 Eiken in 2015 de eerste bouwfase van haar nieuwe natuur- en wellness lodges. Op het langwerpige perceel werd een eigenzinnig, onorthodox verkavelingsplan ontworpen. Geen groen omrand lieflijk recreatiepark maar het scheppen van condities voor ruige natuur die zich vanaf het omliggende landschap uitstrekt tot de terrasdeuren van de lodges. Iedere lodge is zodanig gesitueerd, dat er een maximaal gevoel van vrijheid en privacy ontstaat. Architect Eric de Leeuw tekende voor het even eigenzinnige en eigentijdse ontwerp van de lodges. Inmiddels heeft de natuur bezit genomen van het terrein.

Lees meer...
Aanleg stationsplein Winschoten vordert gestaag

Aanleg stationsplein Winschoten vordert gestaag

De aanleg van het nieuwe stationsplein in Winschoten is in volle gang. Wegenbouw aannemer Koen Meijer realiseert hier de infrastructuur op basis van een inrichtingsplan van Frans Beune Landschap en Stedenbouw en een bestek van de Antea Group. De sfeer verandert de komende maanden rigoureus; van een brede doorgaande asfaltbaan met een donkere overdekte remise naar een licht, geklinkerd plein met groene wanden. Door het dradendak met gezellige lampen, is er ook ‘s avonds een zee van licht. Het busverkeer kan vrijelijk manoeuvreren onder deze vrijwel “paalloze” verlichting. Waar je bent aangeland is eenduidig verwoord; binnenkort markeren 3,5 meter hoge letters “WINSCHOTEN” de groene pleinwand aan de spoorzijde. Aankomen met het openbaar vervoer in Winschoten; het voelt steeds meer als thuiskomen.

Lees meer...
Volker Wessels onthult planinitiatief voor Iceworld Assen

Volker Wessels onthult planinitiatief voor Iceworld Assen

Op vrijdag 17 juni 2016 is door Volker Wessels het planconcept voor Iceworld en Terra Experience voor een breed publiek gelanceerd. Op die dag zijn de plannen in de vorm van een spetterende promotiefilm en een glossy bidbook aan verschillende stakeholders gepresenteerd.

In opdracht van Volker Wessels stelde Frans Beune Landschap en Stedenbouw het landschappelijk en stedenbouwkundig masterplan op, evenals het inrichtingsplan voor de buitenruimte. 12 WAT architecten uit Assen tekende voor de architectuur. Het ontwerp is een mooi voorbeeld van synergie tussen twee kleinschalige Asser bedrijven.

Lees meer...
Winnend plan voor Albertsbaan in Roden

Winnend plan voor Albertsbaan in Roden

De gemeente Noordenveld schreef in mei 2016 een meervoudige opdracht uit voor het ontwerp van het middengebied van de Albertsbaan in Roden. Na een voorselectie van 6 ontwerpbureaus, kregen 3 bureaus een opdracht voor de nadere uitwerking van een ontwerpidee.

Uit deze besloten prijsvraag kwam het ontwerp van Frans Beune Landschap en Stedenbouw als beste uit de bus. De beoordeling van het ontwerp vond plaats door een projectgroep, waarin naast de gemeente ook een ondernemersdelegatie en een vertegenwoordiger van de bewonerscommissie zitting hadden. De keuze voor dit ontwerp was unaniem.

Opgave was; ontwerp een levendig en aantrekkelijke inrichting die als toekomstige trekker voor Roden gaat functioneren. De Albertsbaan moet een extra bezoekargument voor Roden gaan vormen en zal moeten leiden tot een langere verblijfsduur van bezoekers in het winkelcentrum.

 

Lees meer...

College geeft groen licht voor bouw fontein Oldambtplein in Winschoten. Bouw Waterspuwers aan De Venne inmiddels gestart

College geeft groen licht voor bouw fontein Oldambtplein in Winschoten. Bouw Waterspuwers aan De Venne inmiddels gestart

De binnenstad van Winschoten wordt opnieuw ingericht. Water is voor de herinrichting van de binnenstad een belangrijk thema. Recentelijk heeft het College van BenW ingestemd met de bouw van een markante fontein op het Oldambtplein, direct voor de hoofdentree van het nieuwe stadstheater De Klinker. De engineering van de fontein is in vergevorderd stadium. De fontein wordt gebouwd door de Ommelander Wegenbouwcombinatie samen met Gruppen Fonteintechniek uit Hoogeveen. Het waterwerk wordt op 1 december van dit jaar opgeleverd.

 

Lees meer...

Technische voorbereiding van waterkering Spakenburg ligt op koers

Technische voorbereiding van waterkering Spakenburg ligt op koers

In het beschermde dorpsgezicht van Spakenburg wordt de langste flexibele waterkering ter wereld gebouwd. Het 360 meter lange systeem is uniek. Het systeem bestaat uit volledig in het maaiveld verzonken schotten voorzien van drijvers, die door het wassende water automatisch worden opgericht. In gesloten situatie is niet meer zichtbaar dan de bovenrand van het systeem, deze is maar 10 cm breed. Frans Beune verzorgde het inpassingsplan voor de waterkering.

 

Lees meer...

Bouw van de Bosbergtoren in Appelscha gestart

Bouw van de Bosbergtoren in Appelscha gestart

De bosbergtoren markeert al meer dan 100 jaar het hoogste punt van het vasteland van Friesland. De oude 17 meter hoge uitzichttoren raakte gedateerd en was niet meer hoog genoeg om over de boomtoppen uit te kunnen kijken. In de eerste week van mei is gestart met de bouw van de nieuwe Bosbergtoren. De nieuwe toren is 35 meter hoog en is geheel opgebouwd uit cor ten staal. De cilindrische gevel refereert met zijn beplating aan een dennenstam. Een lift in de kern maakt de toren ook voor minder mobiele bezoekers toegankelijk.

 

Lees meer...

Omwonenden van Oldengaerde in Dwingeloo zijn enthousiast over de reconstructie van de Havezate

Omwonenden van Oldengaerde in Dwingeloo zijn enthousiast over de reconstructie van de Havezate

Oldengaerde in Dwingeloo is een van Drenthes meest markante Havezaten. De huidige, rijk versierde gevel van het hoofdgebouw ontstond na een verbouwing in het jaar 1717. In dat jaar werd ook de tuin in Franse barokstijl aangelegd. In de afgelopen decennia zijn huis en tuin sterk in verval geraakt. Na eeuwen particulier bezit, kwam de havezate in 2015 in via een legaat in handen van de stichting Het Drents Landschap. Om dit erfgoed te kunnen behouden zal het Drents Landschap de havezate gaan gebruiken voor kleinschalige bijeenkomsten, festiviteiten en erfgoedlogies. Om deze nieuwe functies mogelijk te kunnen maken is architectenbureau B en O uit Meppel ingeschakeld om het pand inwendig te verbouwen met behoud van de authentieke elementen en structuren. Frans Beune werd aangezocht om op basis van een historische verkenning een herinrichtingsplan voor de buitenruimte te maken.

 

Lees meer...