• Partners

Veel projecten vragen om een multidisciplinaire aanpak. Afhankelijk van de vraag, stel ik een projectteam samen waarin verschillende disciplines worden vertegenwoordigd. De meeste disciplines heb ik binnen handbereik in het kantorencomplex aan De Vaart in Assen;
Voor juridische, planologische, ecologische en verkeerskundige adviezen doe ik regelmatig een beroep op BügelHajema Adviseurs.
Voor digitaal tekenwerk en de 3D visualisaties werk ik met een vaste partner; Marijn Menger van bureau BügelHajema.
Voor civieltechnisch en cultuurtechnische bestekken en begrotingen werk ik veelvuldig samen met TAUW ingenieursbureau uit Assen en kantoorgenoot Luit Thoma van adviesbureau LTA.

Bij de bouw van bruggen werk ik veelvuldig samen met aannemersbedrijf Van Heteren uit Hengelo en Jansen Venneboer Staalbouw uit Wijhe
Met BenO architecten uit Meppel werk ik constructief samen bij projecten waarin architectuur en buitenruimte elkaar raken.

Daarnaast werk bij de projectvoorbereiding veel samen met overige externe partijen; civiele ingenieursbureaus, bouwmanagementbureaus, groene ingenieursbureaus, architectenbureaus, staal- en betonconstructiebedrijven, wegenbouwbedrijven et cetera. Door mijn langjarige ervaring bij ingenieursbureau Grontmij, kan ik “lezen en schrijven” met adviseurs en technici van zeer divers pluimage. Hierdoor is de samenhang tussen ontwerp, techniek en financiële haalbaarheid gewaarborgd.

Met welstandsorganisaties als Libau, Hus en Hiem en Het Oversticht voer ik in het voortraject van projecten frequent collegiaal overleg over ruimtelijke kwaliteit en inpassingskwaliteit. Bij projecten in een bijzondere historische context schuift de rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE) regelmatig in het voortraject aan.

Bij de Stichting het Drents Landschap participeer ik in de Werkgroep Harry de Vroome Penning. Deze werkgroep reikt tweejaarlijks een penning uit aan een persoon of een instantie die zich met een bijzondere project verdienstelijk heeft gemaakt voor ontwikkeling van het Drentse Landschap.

logos2