• Profiel

Frans Beune Landschap en Stedenbouw staat voor mooie en maakbare plannen op gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw. De focus van het werk ligt op concrete plannen met een sterk accent op realisatie.

Werkvelden

Werkvelden

De belangrijkste werkvelden zijn tuin- en landschapsarchitectuur, stedenbouw, openbare ruimte en het ontwerp en de inpassing van civieltechnische kunstwerken.
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Een ontwerp reageert altijd op zijn specifieke context; landschap, bebouwing, wegenstructuur, bodem, water en ecologie. Het zorgvuldig inspelen op deze context levert duurzame inpassingskwaliteit. Dit betekent dat een plan zich vanzelfsprekend voegt in zijn omgeving, met weinig kunstgrepen kan worden gerealiseerd en met weinig onderhoud in stand kan worden gehouden.
Samenhang tussen schaalniveaus

Samenhang tussen schaalniveaus

Frans Beune Landschap en Stedenbouw staat voor plannen met een solide samenhang tussen schaalniveaus; niet alleen een heldere hoofdopzet maar ook verfijnde, maakbare details. Bij veel projecten worden specifieke uitvoeringsgerichte ontwerpen gemaakt voor het straatmeubilair en andere bijzondere objecten zoals landmarks, fonteinen, zitobjecten, muziekkoepels, informatiekiosken en dergelijke. Het laten samengaan van efficiënt en esthetisch construeren is daarbij steeds weer een boeiende opgave.
Samenwerking tussen disciplines

Samenwerking tussen disciplines

Ik ben in Wageningen opgeleid als tuin- en landschapsarchitect en sinds 2012 ook als stedenbouwkundige ingeschreven in het architectenregister. Ik opereer in een netwerk van specialisten. Dit betekent dat ik per project maatwerk kan leveren. Mijn bureau is gevestigd aan De Vaart in Assen, in een pand waar ook adviesbureaus op gebied van planologie, verkeerskunde, recht, bouwmanagement, architectuur en civiele techniek zijn gehuisvest. We maken veelvuldig gebruik van elkaars diensten. Ook werk ik frequent samen met externe architecten- en ingenieursbureaus, (wegen)bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Opdrachtgevers zijn overheden, particulieren, stichtingen, zorgorganisaties, projectontwikkelaars, bouwmanagementbureaus, architectenbureaus, bouw- en wegenbouwbedrijven.
Werkwijze

Werkwijze

Ik besteed veel aandacht aan het stroomlijnen van het planproces en de communicatieve kant van een project. Dit betekent het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden en het serieus onderkennen van hun rol als ervaringsdeskundige. In mijn advisering opereer ik vaak als intermediair tussen opdrachtgever en gebruikers/omwonenden. Daarbij spreek, schrijf en teken ik in een heldere (beeld)taal. Door mijn toegankelijke stijl van communiceren -wars van overbodig jargon- verklein ik de afstand tussen opdrachtgever, adviseur en gebruikers/bewoners.
Verbeelding

Verbeelding

De vertaling van een plan in realistische 3D impressies en animaties is hierbij een belangrijk hulpmiddel om inzicht te geven in de concrete consequenties van een plan. “What you see is what you get”. Door deze manier van werken ontstaat op een vlotte manier een zo breed mogelijk draagvlak.