• Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde

  In het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord (2014) verwoordt de gemeente Ooststellingwerf haar plannen en wensen voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum van Oosterwolde. Belangrijke uitgangspunten zijn het tot stand brengen van een compact en aantrekkelijk kernwinkelgebied, het creëren van extra parkeerruimte en het verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. In 2014 kreeg mijn bureau de opdracht om voor het Masterplangebied een concreet uitwerkingsplan op te stellen. Dit uitwerkingsplan vormt een gebiedsdekkend schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte en de stedenbouwkundige herontwikkeling van een aantal “rotte kiezen” in het dorpsweefsel. Aan de hand van straatprofielen, situatieontwerpen en voorstellen voor bestratingsmaterialen en beplanting is er voor het centrumgebied en het bedrijvengebied Venekoten Noord een samenhangende huisstijl voor het openbaar gebied ontworpen. Voor de ontwikkellocaties zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Dit plan vormt voor de komende jaren de onderlegger voor de realisatie van de verschillende deelprojecten in het centrum van Oosterwolde.
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde

  In het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord (2014) verwoordt de gemeente Ooststellingwerf haar plannen en wensen voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum van Oosterwolde. Belangrijke uitgangspunten zijn het tot stand brengen van een compact en aantrekkelijk kernwinkelgebied, het creëren van extra parkeerruimte en het verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. In 2014 kreeg mijn bureau de opdracht om voor het Masterplangebied een concreet uitwerkingsplan op te stellen. Dit uitwerkingsplan vormt een gebiedsdekkend schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte en de stedenbouwkundige herontwikkeling van een aantal “rotte kiezen” in het dorpsweefsel. Aan de hand van straatprofielen, situatieontwerpen en voorstellen voor bestratingsmaterialen en beplanting is er voor het centrumgebied en het bedrijvengebied Venekoten Noord een samenhangende huisstijl voor het openbaar gebied ontworpen. Voor de ontwikkellocaties zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Dit plan vormt voor de komende jaren de onderlegger voor de realisatie van de verschillende deelprojecten in het centrum van Oosterwolde.
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde

  In het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord (2014) verwoordt de gemeente Ooststellingwerf haar plannen en wensen voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum van Oosterwolde. Belangrijke uitgangspunten zijn het tot stand brengen van een compact en aantrekkelijk kernwinkelgebied, het creëren van extra parkeerruimte en het verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. In 2014 kreeg mijn bureau de opdracht om voor het Masterplangebied een concreet uitwerkingsplan op te stellen. Dit uitwerkingsplan vormt een gebiedsdekkend schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte en de stedenbouwkundige herontwikkeling van een aantal “rotte kiezen” in het dorpsweefsel. Aan de hand van straatprofielen, situatieontwerpen en voorstellen voor bestratingsmaterialen en beplanting is er voor het centrumgebied en het bedrijvengebied Venekoten Noord een samenhangende huisstijl voor het openbaar gebied ontworpen. Voor de ontwikkellocaties zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Dit plan vormt voor de komende jaren de onderlegger voor de realisatie van de verschillende deelprojecten in het centrum van Oosterwolde.
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde

  In het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord (2014) verwoordt de gemeente Ooststellingwerf haar plannen en wensen voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum van Oosterwolde. Belangrijke uitgangspunten zijn het tot stand brengen van een compact en aantrekkelijk kernwinkelgebied, het creëren van extra parkeerruimte en het verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. In 2014 kreeg mijn bureau de opdracht om voor het Masterplangebied een concreet uitwerkingsplan op te stellen. Dit uitwerkingsplan vormt een gebiedsdekkend schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte en de stedenbouwkundige herontwikkeling van een aantal “rotte kiezen” in het dorpsweefsel. Aan de hand van straatprofielen, situatieontwerpen en voorstellen voor bestratingsmaterialen en beplanting is er voor het centrumgebied en het bedrijvengebied Venekoten Noord een samenhangende huisstijl voor het openbaar gebied ontworpen. Voor de ontwikkellocaties zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Dit plan vormt voor de komende jaren de onderlegger voor de realisatie van de verschillende deelprojecten in het centrum van Oosterwolde.
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde

  In het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord (2014) verwoordt de gemeente Ooststellingwerf haar plannen en wensen voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum van Oosterwolde. Belangrijke uitgangspunten zijn het tot stand brengen van een compact en aantrekkelijk kernwinkelgebied, het creëren van extra parkeerruimte en het verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. In 2014 kreeg mijn bureau de opdracht om voor het Masterplangebied een concreet uitwerkingsplan op te stellen. Dit uitwerkingsplan vormt een gebiedsdekkend schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte en de stedenbouwkundige herontwikkeling van een aantal “rotte kiezen” in het dorpsweefsel. Aan de hand van straatprofielen, situatieontwerpen en voorstellen voor bestratingsmaterialen en beplanting is er voor het centrumgebied en het bedrijvengebied Venekoten Noord een samenhangende huisstijl voor het openbaar gebied ontworpen. Voor de ontwikkellocaties zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Dit plan vormt voor de komende jaren de onderlegger voor de realisatie van de verschillende deelprojecten in het centrum van Oosterwolde.
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde

  In het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord (2014) verwoordt de gemeente Ooststellingwerf haar plannen en wensen voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum van Oosterwolde. Belangrijke uitgangspunten zijn het tot stand brengen van een compact en aantrekkelijk kernwinkelgebied, het creëren van extra parkeerruimte en het verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. In 2014 kreeg mijn bureau de opdracht om voor het Masterplangebied een concreet uitwerkingsplan op te stellen. Dit uitwerkingsplan vormt een gebiedsdekkend schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte en de stedenbouwkundige herontwikkeling van een aantal “rotte kiezen” in het dorpsweefsel. Aan de hand van straatprofielen, situatieontwerpen en voorstellen voor bestratingsmaterialen en beplanting is er voor het centrumgebied en het bedrijvengebied Venekoten Noord een samenhangende huisstijl voor het openbaar gebied ontworpen. Voor de ontwikkellocaties zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Dit plan vormt voor de komende jaren de onderlegger voor de realisatie van de verschillende deelprojecten in het centrum van Oosterwolde.
 • Uitwerking centrumplan Oosterwolde

  In het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord (2014) verwoordt de gemeente Ooststellingwerf haar plannen en wensen voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum van Oosterwolde. Belangrijke uitgangspunten zijn het tot stand brengen van een compact en aantrekkelijk kernwinkelgebied, het creëren van extra parkeerruimte en het verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. In 2014 kreeg mijn bureau de opdracht om voor het Masterplangebied een concreet uitwerkingsplan op te stellen. Dit uitwerkingsplan vormt een gebiedsdekkend schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte en de stedenbouwkundige herontwikkeling van een aantal “rotte kiezen” in het dorpsweefsel. Aan de hand van straatprofielen, situatieontwerpen en voorstellen voor bestratingsmaterialen en beplanting is er voor het centrumgebied en het bedrijvengebied Venekoten Noord een samenhangende huisstijl voor het openbaar gebied ontworpen. Voor de ontwikkellocaties zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Dit plan vormt voor de komende jaren de onderlegger voor de realisatie van de verschillende deelprojecten in het centrum van Oosterwolde.