• Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel

  In opdracht van het COA te Rijswijk is een herontwikkelingsplan opgesteld voor het Asielzoekerscentrum in Ter Apel. In Ter Apel vindt van oudsher de centrale opvang van asielzoekers van het COA plaats. Hier worden de volledige asielprocedures afgewikkeld en wordt ook de tijdelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verzorgd. Het huidige complex is een enclave van 8 hectare op een voormalig NAVO opslagterrein ten westen van het dorp Ter Apel. Het planconcept is gebaseerd op vervanging van de semipermanente barakken door permanente bebouwing. De huidige capaciteit van 1600 bewoners wordt uitgebreid naar 2000 bewoners, te huisvesten in achtpersoons woningen. Om de leefbaarheid op een goed niveau te kunnen brengen is het AZC terrein met 4 hectare uitgebreid. Inspelend op de strakke veenkoloniale verkaveling is een rationele stedenbouwkundige opzet voor het terrein ontworpen. De acht omsloten woonhoven zijn aan weerszijden van een langwerpig parkgebied gesitueerd. Aan de uiteinden van dit parkgebied liggen de centrale facilitaire gebouwen. De groenstructuur buiten de woonhoven is formeel van karakter. De binnenterreinen van de hoven hebben een parkachtige, meer informele groenopzet. Het nieuwe COA clusterkantoor wordt geïntegreerd met een basisschool voor het AZC en vormt samen met de bestaande kantoren van de IND* en de DTV** het gezicht van het AZC aan de doorgaande provinciale weg. Bij de stedenbouwkundige beoordeling van een vijftal aanbiedingsontwerpen heb ik samen met Libau een adviserende rol gespeeld. Deze beoordeling vond plaats in het kader van de DBM aanbesteding (design, build and maintain) van het totale project. Inmiddels is de eerste bouwfase van het plan door BAM gerealiseerd, onder architectuur van De Zwarte Hond uit Groningen. De visuals zijn afkomstig uit het aanbiedingsontwerp van deze bouwcombinatie. * Immigratie en Naturalisatie Dienst ** Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel

  In opdracht van het COA te Rijswijk is een herontwikkelingsplan opgesteld voor het Asielzoekerscentrum in Ter Apel. In Ter Apel vindt van oudsher de centrale opvang van asielzoekers van het COA plaats. Hier worden de volledige asielprocedures afgewikkeld en wordt ook de tijdelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verzorgd. Het huidige complex is een enclave van 8 hectare op een voormalig NAVO opslagterrein ten westen van het dorp Ter Apel. Het planconcept is gebaseerd op vervanging van de semipermanente barakken door permanente bebouwing. De huidige capaciteit van 1600 bewoners wordt uitgebreid naar 2000 bewoners, te huisvesten in achtpersoons woningen. Om de leefbaarheid op een goed niveau te kunnen brengen is het AZC terrein met 4 hectare uitgebreid. Inspelend op de strakke veenkoloniale verkaveling is een rationele stedenbouwkundige opzet voor het terrein ontworpen. De acht omsloten woonhoven zijn aan weerszijden van een langwerpig parkgebied gesitueerd. Aan de uiteinden van dit parkgebied liggen de centrale facilitaire gebouwen. De groenstructuur buiten de woonhoven is formeel van karakter. De binnenterreinen van de hoven hebben een parkachtige, meer informele groenopzet. Het nieuwe COA clusterkantoor wordt geïntegreerd met een basisschool voor het AZC en vormt samen met de bestaande kantoren van de IND* en de DTV** het gezicht van het AZC aan de doorgaande provinciale weg. Bij de stedenbouwkundige beoordeling van een vijftal aanbiedingsontwerpen heb ik samen met Libau een adviserende rol gespeeld. Deze beoordeling vond plaats in het kader van de DBM aanbesteding (design, build and maintain) van het totale project. Inmiddels is de eerste bouwfase van het plan door BAM gerealiseerd, onder architectuur van De Zwarte Hond uit Groningen. * Immigratie en Naturalisatie Dienst ** Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel

  In opdracht van het COA te Rijswijk is een herontwikkelingsplan opgesteld voor het Asielzoekerscentrum in Ter Apel. In Ter Apel vindt van oudsher de centrale opvang van asielzoekers van het COA plaats. Hier worden de volledige asielprocedures afgewikkeld en wordt ook de tijdelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verzorgd. Het huidige complex is een enclave van 8 hectare op een voormalig NAVO opslagterrein ten westen van het dorp Ter Apel. Het planconcept is gebaseerd op vervanging van de semipermanente barakken door permanente bebouwing. De huidige capaciteit van 1600 bewoners wordt uitgebreid naar 2000 bewoners, te huisvesten in achtpersoons woningen. Om de leefbaarheid op een goed niveau te kunnen brengen is het AZC terrein met 4 hectare uitgebreid. Inspelend op de strakke veenkoloniale verkaveling is een rationele stedenbouwkundige opzet voor het terrein ontworpen. De acht omsloten woonhoven zijn aan weerszijden van een langwerpig parkgebied gesitueerd. Aan de uiteinden van dit parkgebied liggen de centrale facilitaire gebouwen. De groenstructuur buiten de woonhoven is formeel van karakter. De binnenterreinen van de hoven hebben een parkachtige, meer informele groenopzet. Het nieuwe COA clusterkantoor wordt geïntegreerd met een basisschool voor het AZC en vormt samen met de bestaande kantoren van de IND* en de DTV** het gezicht van het AZC aan de doorgaande provinciale weg. Bij de stedenbouwkundige beoordeling van een vijftal aanbiedingsontwerpen heb ik samen met Libau een adviserende rol gespeeld. Deze beoordeling vond plaats in het kader van de DBM aanbesteding (design, build and maintain) van het totale project. Inmiddels is de eerste bouwfase van het plan door BAM gerealiseerd, onder architectuur van De Zwarte Hond uit Groningen. * Immigratie en Naturalisatie Dienst ** Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel

  In opdracht van het COA te Rijswijk is een herontwikkelingsplan opgesteld voor het Asielzoekerscentrum in Ter Apel. In Ter Apel vindt van oudsher de centrale opvang van asielzoekers van het COA plaats. Hier worden de volledige asielprocedures afgewikkeld en wordt ook de tijdelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verzorgd. Het huidige complex is een enclave van 8 hectare op een voormalig NAVO opslagterrein ten westen van het dorp Ter Apel. Het planconcept is gebaseerd op vervanging van de semipermanente barakken door permanente bebouwing. De huidige capaciteit van 1600 bewoners wordt uitgebreid naar 2000 bewoners, te huisvesten in achtpersoons woningen. Om de leefbaarheid op een goed niveau te kunnen brengen is het AZC terrein met 4 hectare uitgebreid. Inspelend op de strakke veenkoloniale verkaveling is een rationele stedenbouwkundige opzet voor het terrein ontworpen. De acht omsloten woonhoven zijn aan weerszijden van een langwerpig parkgebied gesitueerd. Aan de uiteinden van dit parkgebied liggen de centrale facilitaire gebouwen. De groenstructuur buiten de woonhoven is formeel van karakter. De binnenterreinen van de hoven hebben een parkachtige, meer informele groenopzet. Het nieuwe COA clusterkantoor wordt geïntegreerd met een basisschool voor het AZC en vormt samen met de bestaande kantoren van de IND* en de DTV** het gezicht van het AZC aan de doorgaande provinciale weg. Bij de stedenbouwkundige beoordeling van een vijftal aanbiedingsontwerpen heb ik samen met Libau een adviserende rol gespeeld. Deze beoordeling vond plaats in het kader van de DBM aanbesteding (design, build and maintain) van het totale project. Inmiddels is de eerste bouwfase van het plan door BAM gerealiseerd, onder architectuur van De Zwarte Hond uit Groningen. * Immigratie en Naturalisatie Dienst ** Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel

  In opdracht van het COA te Rijswijk is een herontwikkelingsplan opgesteld voor het Asielzoekerscentrum in Ter Apel. In Ter Apel vindt van oudsher de centrale opvang van asielzoekers van het COA plaats. Hier worden de volledige asielprocedures afgewikkeld en wordt ook de tijdelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verzorgd. Het huidige complex is een enclave van 8 hectare op een voormalig NAVO opslagterrein ten westen van het dorp Ter Apel. Het planconcept is gebaseerd op vervanging van de semipermanente barakken door permanente bebouwing. De huidige capaciteit van 1600 bewoners wordt uitgebreid naar 2000 bewoners, te huisvesten in achtpersoons woningen. Om de leefbaarheid op een goed niveau te kunnen brengen is het AZC terrein met 4 hectare uitgebreid. Inspelend op de strakke veenkoloniale verkaveling is een rationele stedenbouwkundige opzet voor het terrein ontworpen. De acht omsloten woonhoven zijn aan weerszijden van een langwerpig parkgebied gesitueerd. Aan de uiteinden van dit parkgebied liggen de centrale facilitaire gebouwen. De groenstructuur buiten de woonhoven is formeel van karakter. De binnenterreinen van de hoven hebben een parkachtige, meer informele groenopzet. Het nieuwe COA clusterkantoor wordt geïntegreerd met een basisschool voor het AZC en vormt samen met de bestaande kantoren van de IND* en de DTV** het gezicht van het AZC aan de doorgaande provinciale weg. Bij de stedenbouwkundige beoordeling van een vijftal aanbiedingsontwerpen heb ik samen met Libau een adviserende rol gespeeld. Deze beoordeling vond plaats in het kader van de DBM aanbesteding (design, build and maintain) van het totale project. Inmiddels is de eerste bouwfase van het plan door BAM gerealiseerd, onder architectuur van De Zwarte Hond uit Groningen. * Immigratie en Naturalisatie Dienst ** Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel

  In opdracht van het COA te Rijswijk is een herontwikkelingsplan opgesteld voor het Asielzoekerscentrum in Ter Apel. In Ter Apel vindt van oudsher de centrale opvang van asielzoekers van het COA plaats. Hier worden de volledige asielprocedures afgewikkeld en wordt ook de tijdelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verzorgd. Het huidige complex is een enclave van 8 hectare op een voormalig NAVO opslagterrein ten westen van het dorp Ter Apel. Het planconcept is gebaseerd op vervanging van de semipermanente barakken door permanente bebouwing. De huidige capaciteit van 1600 bewoners wordt uitgebreid naar 2000 bewoners, te huisvesten in achtpersoons woningen. Om de leefbaarheid op een goed niveau te kunnen brengen is het AZC terrein met 4 hectare uitgebreid. Inspelend op de strakke veenkoloniale verkaveling is een rationele stedenbouwkundige opzet voor het terrein ontworpen. De acht omsloten woonhoven zijn aan weerszijden van een langwerpig parkgebied gesitueerd. Aan de uiteinden van dit parkgebied liggen de centrale facilitaire gebouwen. De groenstructuur buiten de woonhoven is formeel van karakter. De binnenterreinen van de hoven hebben een parkachtige, meer informele groenopzet. Het nieuwe COA clusterkantoor wordt geïntegreerd met een basisschool voor het AZC en vormt samen met de bestaande kantoren van de IND* en de DTV** het gezicht van het AZC aan de doorgaande provinciale weg. Bij de stedenbouwkundige beoordeling van een vijftal aanbiedingsontwerpen heb ik samen met Libau een adviserende rol gespeeld. Deze beoordeling vond plaats in het kader van de DBM aanbesteding (design, build and maintain) van het totale project. Inmiddels is de eerste bouwfase van het plan door BAM gerealiseerd, onder architectuur van De Zwarte Hond uit Groningen. * Immigratie en Naturalisatie Dienst ** Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel

  In opdracht van het COA te Rijswijk is een herontwikkelingsplan opgesteld voor het Asielzoekerscentrum in Ter Apel. In Ter Apel vindt van oudsher de centrale opvang van asielzoekers van het COA plaats. Hier worden de volledige asielprocedures afgewikkeld en wordt ook de tijdelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verzorgd. Het huidige complex is een enclave van 8 hectare op een voormalig NAVO opslagterrein ten westen van het dorp Ter Apel. Het planconcept is gebaseerd op vervanging van de semipermanente barakken door permanente bebouwing. De huidige capaciteit van 1600 bewoners wordt uitgebreid naar 2000 bewoners, te huisvesten in achtpersoons woningen. Om de leefbaarheid op een goed niveau te kunnen brengen is het AZC terrein met 4 hectare uitgebreid. Inspelend op de strakke veenkoloniale verkaveling is een rationele stedenbouwkundige opzet voor het terrein ontworpen. De acht omsloten woonhoven zijn aan weerszijden van een langwerpig parkgebied gesitueerd. Aan de uiteinden van dit parkgebied liggen de centrale facilitaire gebouwen. De groenstructuur buiten de woonhoven is formeel van karakter. De binnenterreinen van de hoven hebben een parkachtige, meer informele groenopzet. Het nieuwe COA clusterkantoor wordt geïntegreerd met een basisschool voor het AZC en vormt samen met de bestaande kantoren van de IND* en de DTV** het gezicht van het AZC aan de doorgaande provinciale weg. Bij de stedenbouwkundige beoordeling van een vijftal aanbiedingsontwerpen heb ik samen met Libau een adviserende rol gespeeld. Deze beoordeling vond plaats in het kader van de DBM aanbesteding (design, build and maintain) van het totale project. Inmiddels is de eerste bouwfase van het plan door BAM gerealiseerd, onder architectuur van De Zwarte Hond uit Groningen. * Immigratie en Naturalisatie Dienst ** Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Herontwikkeling AZC Ter Apel

  In opdracht van het COA te Rijswijk is een herontwikkelingsplan opgesteld voor het Asielzoekerscentrum in Ter Apel. In Ter Apel vindt van oudsher de centrale opvang van asielzoekers van het COA plaats. Hier worden de volledige asielprocedures afgewikkeld en wordt ook de tijdelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verzorgd. Het huidige complex is een enclave van 8 hectare op een voormalig NAVO opslagterrein ten westen van het dorp Ter Apel. Het planconcept is gebaseerd op vervanging van de semipermanente barakken door permanente bebouwing. De huidige capaciteit van 1600 bewoners wordt uitgebreid naar 2000 bewoners, te huisvesten in achtpersoons woningen. Om de leefbaarheid op een goed niveau te kunnen brengen is het AZC terrein met 4 hectare uitgebreid. Inspelend op de strakke veenkoloniale verkaveling is een rationele stedenbouwkundige opzet voor het terrein ontworpen. De acht omsloten woonhoven zijn aan weerszijden van een langwerpig parkgebied gesitueerd. Aan de uiteinden van dit parkgebied liggen de centrale facilitaire gebouwen. De groenstructuur buiten de woonhoven is formeel van karakter. De binnenterreinen van de hoven hebben een parkachtige, meer informele groenopzet. Het nieuwe COA clusterkantoor wordt geïntegreerd met een basisschool voor het AZC en vormt samen met de bestaande kantoren van de IND* en de DTV** het gezicht van het AZC aan de doorgaande provinciale weg. Bij de stedenbouwkundige beoordeling van een vijftal aanbiedingsontwerpen heb ik samen met Libau een adviserende rol gespeeld. Deze beoordeling vond plaats in het kader van de DBM aanbesteding (design, build and maintain) van het totale project. Inmiddels is de eerste bouwfase van het plan door BAM gerealiseerd, onder architectuur van De Zwarte Hond uit Groningen. * Immigratie en Naturalisatie Dienst ** Dienst Terugkeer en Vertrek