• Masterplan Assen Zuid
 • Masterplan Assen Zuid
 • Masterplan Assen Zuid
 • Masterplan Assen Zuid
 • Masterplan Assen Zuid
 • Masterplan Assen Zuid
 • Masterplan Assen Zuid
 • Masterplan Assen Zuid
 • Masterplan Assen Zuid
 • Masterplan Assen Zuid
 • Masterplan Assen Zuid

  Opdrachtgevers voor deze masterstudie waren de provincie Drenthe en de gemeente Assen. In de zuidflank van Assen is al veel gebeurd (Fly over, afrit Assen Zuid, nieuwe entree TT circuit) en staat de komende jaren nog veel te gebeuren (doorontwikkeling van TT World, ontwikkeling recreatieve zone ten noorden van het TT circuit en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Assen Zuid). In de tijd dat dit masterplan werd opgesteld was nog sprake van de ambitie om een voorstation Assen Zuid te ontwikkelen, in samenhang met hoogwaardige arbeidsintensieve bedrijvigheid. In dit masterplan plan zijn al deze ontwikkelingen op een zodanige wijze met elkaar in verband gebracht, dat er een landschappelijk en logistiek samenhangend totaalbeeld is ontstaan. Een totaalbeeld dat ruimschoots meer is dan de som der delen. Bureau Weusthuis was in dit project de trekker en procesmanager. Ondergetekende was verantwoordelijk voor de structuurschetsen en het kaartmateriaal.
 • Masterplan Assen Zuid

  Opdrachtgevers voor deze masterstudie waren de provincie Drenthe en de gemeente Assen. In de zuidflank van Assen is al veel gebeurd (Fly over, afrit Assen Zuid, nieuwe entree TT circuit) en staat de komende jaren nog veel te gebeuren (doorontwikkeling van TT World, ontwikkeling recreatieve zone ten noorden van het TT circuit en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Assen Zuid). In de tijd dat dit masterplan werd opgesteld was nog sprake van de ambitie om een voorstation Assen Zuid te ontwikkelen, in samenhang met hoogwaardige arbeidsintensieve bedrijvigheid. In dit masterplan plan zijn al deze ontwikkelingen op een zodanige wijze met elkaar in verband gebracht, dat er een landschappelijk en logistiek samenhangend totaalbeeld is ontstaan. Een totaalbeeld dat ruimschoots meer is dan de som der delen. Bureau Weusthuis was in dit project de trekker en procesmanager. Ondergetekende was verantwoordelijk voor de structuurschetsen en het kaartmateriaal.
 • Masterplan Assen Zuid

  Opdrachtgevers voor deze masterstudie waren de provincie Drenthe en de gemeente Assen. In de zuidflank van Assen is al veel gebeurd (Fly over, afrit Assen Zuid, nieuwe entree TT circuit) en staat de komende jaren nog veel te gebeuren (doorontwikkeling van TT World, ontwikkeling recreatieve zone ten noorden van het TT circuit en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Assen Zuid). In de tijd dat dit masterplan werd opgesteld was nog sprake van de ambitie om een voorstation Assen Zuid te ontwikkelen, in samenhang met hoogwaardige arbeidsintensieve bedrijvigheid. In dit masterplan plan zijn al deze ontwikkelingen op een zodanige wijze met elkaar in verband gebracht, dat er een landschappelijk en logistiek samenhangend totaalbeeld is ontstaan. Een totaalbeeld dat ruimschoots meer is dan de som der delen. Bureau Weusthuis was in dit project de trekker en procesmanager. Ondergetekende was verantwoordelijk voor de structuurschetsen en het kaartmateriaal.
 • Masterplan Assen Zuid

  Opdrachtgevers voor deze masterstudie waren de provincie Drenthe en de gemeente Assen. In de zuidflank van Assen is al veel gebeurd (Fly over, afrit Assen Zuid, nieuwe entree TT circuit) en staat de komende jaren nog veel te gebeuren (doorontwikkeling van TT World, ontwikkeling recreatieve zone ten noorden van het TT circuit en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Assen Zuid). In de tijd dat dit masterplan werd opgesteld was nog sprake van de ambitie om een voorstation Assen Zuid te ontwikkelen, in samenhang met hoogwaardige arbeidsintensieve bedrijvigheid. In dit masterplan plan zijn al deze ontwikkelingen op een zodanige wijze met elkaar in verband gebracht, dat er een landschappelijk en logistiek samenhangend totaalbeeld is ontstaan. Een totaalbeeld dat ruimschoots meer is dan de som der delen. Bureau Weusthuis was in dit project de trekker en procesmanager. Ondergetekende was verantwoordelijk voor de structuurschetsen en het kaartmateriaal.
 • Masterplan Assen Zuid

  Opdrachtgevers voor deze masterstudie waren de provincie Drenthe en de gemeente Assen. In de zuidflank van Assen is al veel gebeurd (Fly over, afrit Assen Zuid, nieuwe entree TT circuit) en staat de komende jaren nog veel te gebeuren (doorontwikkeling van TT World, ontwikkeling recreatieve zone ten noorden van het TT circuit en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Assen Zuid). In de tijd dat dit masterplan werd opgesteld was nog sprake van de ambitie om een voorstation Assen Zuid te ontwikkelen, in samenhang met hoogwaardige arbeidsintensieve bedrijvigheid. In dit masterplan plan zijn al deze ontwikkelingen op een zodanige wijze met elkaar in verband gebracht, dat er een landschappelijk en logistiek samenhangend totaalbeeld is ontstaan. Een totaalbeeld dat ruimschoots meer is dan de som der delen. Bureau Weusthuis was in dit project de trekker en procesmanager. Ondergetekende was verantwoordelijk voor de structuurschetsen en het kaartmateriaal.