• De Campagne; Ontwikkelingsvisie voor het Suiker Unie terrein in Groningen
 • De Campagne; Ontwikkelingsvisie voor het Suiker Unie terrein in Groningen
 • De Campagne; Ontwikkelingsvisie voor het Suiker Unie terrein in Groningen
 • De Campagne; Ontwikkelingsvisie voor het Suiker Unie terrein in Groningen
 • De Campagne; Ontwikkelingsvisie voor het Suiker Unie terrein in Groningen
 • De Campagne; Ontwikkelingsvisie voor het Suiker Unie terrein in Groningen
 • De Campagne; Ontwikkelingsvisie voor het Suiker Unie terrein in Groningen

  Dit prijsvraagontwerp werd in 2012 samen met ingenieursbureau TAUW ingediend. De gemeente Groningen was uitschrijver van deze prijsvraag. Het aanbiedingsontwerp is een totaalvisie voor het braakliggende voormalige Suiker Unie terrein. Op het voorterrein is een aantal attractieve publiekstrekkers gesitueerd, zoals een grootschalig amfitheater met de oude fabrieksgebouwen als theaterdecor, een drive-in bioscoop, een flaneerkade, klim- en klauterattracties en het naar verschillende deelgebieden abseilen vanaf de top van de fabrieksschoorsteen. Het westelijk deel van het voorterrein is ingericht voor tijdelijke studentenhuisvesting rond een collectieve moestuin. In kleinschalige restaurantjes wordt de oogst van deze tuin geserveerd. Het achterterrein is ingericht voor biomassateelt en waterzuivering. Op de overgang tussen voor- en achterland staat een biomassacentrale, die de energie levert voor het intensief te gebruiken voorterrein. Op deze manier ontstaat een duurzaam autarkisch geheel voor de komende 15 tot 20 jaar. Dit ontwerp kwam tot stand in een samenwerking met Jan Clots.
 • De Campagne; Ontwikkelingsvisie voor het Suiker Unie terrein in Groningen

  Dit prijsvraagontwerp werd in 2012 samen met ingenieursbureau TAUW ingediend. De gemeente Groningen was uitschrijver van deze prijsvraag. Het aanbiedingsontwerp is een totaalvisie voor het braakliggende voormalige Suiker Unie terrein. Op het voorterrein is een aantal attractieve publiekstrekkers gesitueerd, zoals een grootschalig amfitheater met de oude fabrieksgebouwen als theaterdecor, een drive-in bioscoop, een flaneerkade, klim- en klauterattracties en het naar verschillende deelgebieden abseilen vanaf de top van de fabrieksschoorsteen. Het westelijk deel van het voorterrein is ingericht voor tijdelijke studentenhuisvesting rond een collectieve moestuin. In kleinschalige restaurantjes wordt de oogst van deze tuin geserveerd. Het achterterrein is ingericht voor biomassateelt en waterzuivering. Op de overgang tussen voor- en achterland staat een biomassacentrale, die de energie levert voor het intensief te gebruiken voorterrein. Op deze manier ontstaat een duurzaam autarkisch geheel voor de komende 15 tot 20 jaar. Dit ontwerp kwam tot stand in een samenwerking met Jan Clots.
 • De Campagne; Ontwikkelingsvisie voor het Suiker Unie terrein in Groningen

  Dit prijsvraagontwerp werd in 2012 samen met ingenieursbureau TAUW ingediend. De gemeente Groningen was uitschrijver van deze prijsvraag. Het aanbiedingsontwerp is een totaalvisie voor het braakliggende voormalige Suiker Unie terrein. Op het voorterrein is een aantal attractieve publiekstrekkers gesitueerd, zoals een grootschalig amfitheater met de oude fabrieksgebouwen als theaterdecor, een drive-in bioscoop, een flaneerkade, klim- en klauterattracties en het naar verschillende deelgebieden abseilen vanaf de top van de fabrieksschoorsteen. Het westelijk deel van het voorterrein is ingericht voor tijdelijke studentenhuisvesting rond een collectieve moestuin. In kleinschalige restaurantjes wordt de oogst van deze tuin geserveerd. Het achterterrein is ingericht voor biomassateelt en waterzuivering. Op de overgang tussen voor- en achterland staat een biomassacentrale, die de energie levert voor het intensief te gebruiken voorterrein. Op deze manier ontstaat een duurzaam autarkisch geheel voor de komende 15 tot 20 jaar. Dit ontwerp kwam tot stand in een samenwerking met Jan Clots.