• Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten

  In opdracht van de gemeente Smallingerland is een scenariostudie verricht naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de westelijke stadsrand van Drachten . De kernvraag bij deze opgave was het afstemmen van verschillende actuele ruimteclaims binnen een samenhangende landschapsstructuur. Allereerst zijn scenario’s opgesteld vanuit de thema’s wonen, landbouw en recreatie. Bij deze deelstudies speelde de uitbreiding van zware bedrijvigheid van het industrieterrein De Haven steeds een centrale rol. Als uiteindelijke denkrichting is een synthese gemaakt van de 3 scenario’s. In deze synthese zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw, wonen, recreatie en bedrijvigheid optimaal op elkaar afgestemd.
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten

  In opdracht van de gemeente Smallingerland is een scenariostudie verricht naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de westelijke stadsrand van Drachten . De kernvraag bij deze opgave was het afstemmen van verschillende actuele ruimteclaims binnen een samenhangende landschapsstructuur. Allereerst zijn scenario’s opgesteld vanuit de thema’s wonen, landbouw en recreatie. Bij deze deelstudies speelde de uitbreiding van zware bedrijvigheid van het industrieterrein De Haven steeds een centrale rol. Als uiteindelijke denkrichting is een synthese gemaakt van de 3 scenario’s. In deze synthese zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw, wonen, recreatie en bedrijvigheid optimaal op elkaar afgestemd.
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten

  In opdracht van de gemeente Smallingerland is een scenariostudie verricht naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de westelijke stadsrand van Drachten . De kernvraag bij deze opgave was het afstemmen van verschillende actuele ruimteclaims binnen een samenhangende landschapsstructuur. Allereerst zijn scenario’s opgesteld vanuit de thema’s wonen, landbouw en recreatie. Bij deze deelstudies speelde de uitbreiding van zware bedrijvigheid van het industrieterrein De Haven steeds een centrale rol. Als uiteindelijke denkrichting is een synthese gemaakt van de 3 scenario’s. In deze synthese zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw, wonen, recreatie en bedrijvigheid optimaal op elkaar afgestemd.
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten

  In opdracht van de gemeente Smallingerland is een scenariostudie verricht naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de westelijke stadsrand van Drachten . De kernvraag bij deze opgave was het afstemmen van verschillende actuele ruimteclaims binnen een samenhangende landschapsstructuur. Allereerst zijn scenario’s opgesteld vanuit de thema’s wonen, landbouw en recreatie. Bij deze deelstudies speelde de uitbreiding van zware bedrijvigheid van het industrieterrein De Haven steeds een centrale rol. Als uiteindelijke denkrichting is een synthese gemaakt van de 3 scenario’s. In deze synthese zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw, wonen, recreatie en bedrijvigheid optimaal op elkaar afgestemd.
 • Structuurvisie westelijke stadsrand Drachten

  In opdracht van de gemeente Smallingerland is een scenariostudie verricht naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de westelijke stadsrand van Drachten . De kernvraag bij deze opgave was het afstemmen van verschillende actuele ruimteclaims binnen een samenhangende landschapsstructuur. Allereerst zijn scenario’s opgesteld vanuit de thema’s wonen, landbouw en recreatie. Bij deze deelstudies speelde de uitbreiding van zware bedrijvigheid van het industrieterrein De Haven steeds een centrale rol. Als uiteindelijke denkrichting is een synthese gemaakt van de 3 scenario’s. In deze synthese zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw, wonen, recreatie en bedrijvigheid optimaal op elkaar afgestemd.