• Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker
 • Kingma State nabij Franeker

  Vlak bij het Friese dorpje Zweins, ten oosten van Franeker, lag tot circa 1850 Kingma State, een voormalige Friese buitenplaats. Op deze plaats heeft vanaf het jaar 1500 een voornaam woonhuis gestaan, omringd door een grachtenstelsel. De buitenplaats was via een weg met Franeker verbonden en via een opvaart met de Trekvaart van Harlingen naar Leeuwarden. De Stichting Herstel Kingma State wordt gevormd door een aantal nazaten van de Kingma Familie die op Kingma State zijn oorsprong vindt. Joost Kingma , voorzitter van deze stichting, was opdrachtgever voor deze ontwerpstudie. Het ontwerp is een nadere uitwerking van een structuurplan dat oorspronkelijk door landschapsarchitect Michael van Gessel is opgesteld. De locatie van de oude state is in de zeventiger jaren door Staatsbosbeheer aangekocht en bebost. Centraal in dit bosgebied is een laan uitgespaard. Deze laan wordt gerenoveerd en zal als entreelaan van de nieuwe buitenplaats gaan functioneren. De buitenplaats bestaat uit een hoofdgebouw met twee vleugels die een binnenhof omarmen. Het hoofdgebouw zal als familieverblijf en groepsaccomodatie worden gebruikt. In de beide vleugels zullen 10 luxe woningen worden ondergebracht. Het gebouwencomplex is een ontwerp van Maas Architecten uit Lochem. De tuinen rondom het complex worden omzoomd door een lage haag. Het gebouw met tuinen en voorplein zijn omgracht. Hiervoor is het tracé van een aantal sloten aangepast en zijn de slootprofielen verruimd. Het omgrachte wooneiland ligt temidden van een landgoedachtig in te richten gebied, bestaande uit boscomplexen, lanen, bomenrijen en watergangen. Dit gebied wordt opengesteld voor het publiek.
 • Kingma State nabij Franeker

  Vlak bij het Friese dorpje Zweins, ten oosten van Franeker, lag tot circa 1850 Kingma State, een voormalige Friese buitenplaats. Op deze plaats heeft vanaf het jaar 1500 een voornaam woonhuis gestaan, omringd door een grachtenstelsel. De buitenplaats was via een weg met Franeker verbonden en via een opvaart met de Trekvaart van Harlingen naar Leeuwarden. De Stichting Herstel Kingma State wordt gevormd door een aantal nazaten van de Kingma Familie die op Kingma State zijn oorsprong vindt. Joost Kingma , voorzitter van deze stichting, was opdrachtgever voor deze ontwerpstudie. Het ontwerp is een nadere uitwerking van een structuurplan dat oorspronkelijk door landschapsarchitect Michael van Gessel is opgesteld. De locatie van de oude state is in de zeventiger jaren door Staatsbosbeheer aangekocht en bebost. Centraal in dit bosgebied is een laan uitgespaard. Deze laan wordt gerenoveerd en zal als entreelaan van de nieuwe buitenplaats gaan functioneren. De buitenplaats bestaat uit een hoofdgebouw met twee vleugels die een binnenhof omarmen. Het hoofdgebouw zal als familieverblijf en groepsaccomodatie worden gebruikt. In de beide vleugels zullen 10 luxe woningen worden ondergebracht. Het gebouwencomplex is een ontwerp van Maas Architecten uit Lochem. De tuinen rondom het complex worden omzoomd door een lage haag. Het gebouw met tuinen en voorplein zijn omgracht. Hiervoor is het tracé van een aantal sloten aangepast en zijn de slootprofielen verruimd. Het omgrachte wooneiland ligt temidden van een landgoedachtig in te richten gebied, bestaande uit boscomplexen, lanen, bomenrijen en watergangen. Dit gebied wordt opengesteld voor het publiek.
 • Kingma State nabij Franeker

  Vlak bij het Friese dorpje Zweins, ten oosten van Franeker, lag tot circa 1850 Kingma State, een voormalige Friese buitenplaats. Op deze plaats heeft vanaf het jaar 1500 een voornaam woonhuis gestaan, omringd door een grachtenstelsel. De buitenplaats was via een weg met Franeker verbonden en via een opvaart met de Trekvaart van Harlingen naar Leeuwarden. De Stichting Herstel Kingma State wordt gevormd door een aantal nazaten van de Kingma Familie die op Kingma State zijn oorsprong vindt. Joost Kingma , voorzitter van deze stichting, was opdrachtgever voor deze ontwerpstudie. Het ontwerp is een nadere uitwerking van een structuurplan dat oorspronkelijk door landschapsarchitect Michael van Gessel is opgesteld. De locatie van de oude state is in de zeventiger jaren door Staatsbosbeheer aangekocht en bebost. Centraal in dit bosgebied is een laan uitgespaard. Deze laan wordt gerenoveerd en zal als entreelaan van de nieuwe buitenplaats gaan functioneren. De buitenplaats bestaat uit een hoofdgebouw met twee vleugels die een binnenhof omarmen. Het hoofdgebouw zal als familieverblijf en groepsaccomodatie worden gebruikt. In de beide vleugels zullen 10 luxe woningen worden ondergebracht. Het gebouwencomplex is een ontwerp van Maas Architecten uit Lochem. De tuinen rondom het complex worden omzoomd door een lage haag. Het gebouw met tuinen en voorplein zijn omgracht. Hiervoor is het tracé van een aantal sloten aangepast en zijn de slootprofielen verruimd. Het omgrachte wooneiland ligt temidden van een landgoedachtig in te richten gebied, bestaande uit boscomplexen, lanen, bomenrijen en watergangen. Dit gebied wordt opengesteld voor het publiek.
 • Kingma State nabij Franeker

  Vlak bij het Friese dorpje Zweins, ten oosten van Franeker, lag tot circa 1850 Kingma State, een voormalige Friese buitenplaats. Op deze plaats heeft vanaf het jaar 1500 een voornaam woonhuis gestaan, omringd door een grachtenstelsel. De buitenplaats was via een weg met Franeker verbonden en via een opvaart met de Trekvaart van Harlingen naar Leeuwarden. De Stichting Herstel Kingma State wordt gevormd door een aantal nazaten van de Kingma Familie die op Kingma State zijn oorsprong vindt. Joost Kingma , voorzitter van deze stichting, was opdrachtgever voor deze ontwerpstudie. Het ontwerp is een nadere uitwerking van een structuurplan dat oorspronkelijk door landschapsarchitect Michael van Gessel is opgesteld. De locatie van de oude state is in de zeventiger jaren door Staatsbosbeheer aangekocht en bebost. Centraal in dit bosgebied is een laan uitgespaard. Deze laan wordt gerenoveerd en zal als entreelaan van de nieuwe buitenplaats gaan functioneren. De buitenplaats bestaat uit een hoofdgebouw met twee vleugels die een binnenhof omarmen. Het hoofdgebouw zal als familieverblijf en groepsaccomodatie worden gebruikt. In de beide vleugels zullen 10 luxe woningen worden ondergebracht. Het gebouwencomplex is een ontwerp van Maas Architecten uit Lochem. De tuinen rondom het complex worden omzoomd door een lage haag. Het gebouw met tuinen en voorplein zijn omgracht. Hiervoor is het tracé van een aantal sloten aangepast en zijn de slootprofielen verruimd. Het omgrachte wooneiland ligt temidden van een landgoedachtig in te richten gebied, bestaande uit boscomplexen, lanen, bomenrijen en watergangen. Dit gebied wordt opengesteld voor het publiek.
 • Kingma State nabij Franeker

  Vlak bij het Friese dorpje Zweins, ten oosten van Franeker, lag tot circa 1850 Kingma State, een voormalige Friese buitenplaats. Op deze plaats heeft vanaf het jaar 1500 een voornaam woonhuis gestaan, omringd door een grachtenstelsel. De buitenplaats was via een weg met Franeker verbonden en via een opvaart met de Trekvaart van Harlingen naar Leeuwarden. De Stichting Herstel Kingma State wordt gevormd door een aantal nazaten van de Kingma Familie die op Kingma State zijn oorsprong vindt. Joost Kingma , voorzitter van deze stichting, was opdrachtgever voor deze ontwerpstudie. Het ontwerp is een nadere uitwerking van een structuurplan dat oorspronkelijk door landschapsarchitect Michael van Gessel is opgesteld. De locatie van de oude state is in de zeventiger jaren door Staatsbosbeheer aangekocht en bebost. Centraal in dit bosgebied is een laan uitgespaard. Deze laan wordt gerenoveerd en zal als entreelaan van de nieuwe buitenplaats gaan functioneren. De buitenplaats bestaat uit een hoofdgebouw met twee vleugels die een binnenhof omarmen. Het hoofdgebouw zal als familieverblijf en groepsaccomodatie worden gebruikt. In de beide vleugels zullen 10 luxe woningen worden ondergebracht. Het gebouwencomplex is een ontwerp van Maas Architecten uit Lochem. De tuinen rondom het complex worden omzoomd door een lage haag. Het gebouw met tuinen en voorplein zijn omgracht. Hiervoor is het tracé van een aantal sloten aangepast en zijn de slootprofielen verruimd. Het omgrachte wooneiland ligt temidden van een landgoedachtig in te richten gebied, bestaande uit boscomplexen, lanen, bomenrijen en watergangen. Dit gebied wordt opengesteld voor het publiek.
 • Kingma State nabij Franeker

  Vlak bij het Friese dorpje Zweins, ten oosten van Franeker, lag tot circa 1850 Kingma State, een voormalige Friese buitenplaats. Op deze plaats heeft vanaf het jaar 1500 een voornaam woonhuis gestaan, omringd door een grachtenstelsel. De buitenplaats was via een weg met Franeker verbonden en via een opvaart met de Trekvaart van Harlingen naar Leeuwarden. De Stichting Herstel Kingma State wordt gevormd door een aantal nazaten van de Kingma Familie die op Kingma State zijn oorsprong vindt. Joost Kingma , voorzitter van deze stichting, was opdrachtgever voor deze ontwerpstudie. Het ontwerp is een nadere uitwerking van een structuurplan dat oorspronkelijk door landschapsarchitect Michael van Gessel is opgesteld. De locatie van de oude state is in de zeventiger jaren door Staatsbosbeheer aangekocht en bebost. Centraal in dit bosgebied is een laan uitgespaard. Deze laan wordt gerenoveerd en zal als entreelaan van de nieuwe buitenplaats gaan functioneren. De buitenplaats bestaat uit een hoofdgebouw met twee vleugels die een binnenhof omarmen. Het hoofdgebouw zal als familieverblijf en groepsaccomodatie worden gebruikt. In de beide vleugels zullen 10 luxe woningen worden ondergebracht. Het gebouwencomplex is een ontwerp van Maas Architecten uit Lochem. De tuinen rondom het complex worden omzoomd door een lage haag. Het gebouw met tuinen en voorplein zijn omgracht. Hiervoor is het tracé van een aantal sloten aangepast en zijn de slootprofielen verruimd. Het omgrachte wooneiland ligt temidden van een landgoedachtig in te richten gebied, bestaande uit boscomplexen, lanen, bomenrijen en watergangen. Dit gebied wordt opengesteld voor het publiek.
 • Kingma State nabij Franeker

  Vlak bij het Friese dorpje Zweins, ten oosten van Franeker, lag tot circa 1850 Kingma State, een voormalige Friese buitenplaats. Op deze plaats heeft vanaf het jaar 1500 een voornaam woonhuis gestaan, omringd door een grachtenstelsel. De buitenplaats was via een weg met Franeker verbonden en via een opvaart met de Trekvaart van Harlingen naar Leeuwarden. De Stichting Herstel Kingma State wordt gevormd door een aantal nazaten van de Kingma Familie die op Kingma State zijn oorsprong vindt. Joost Kingma , voorzitter van deze stichting, was opdrachtgever voor deze ontwerpstudie. Het ontwerp is een nadere uitwerking van een structuurplan dat oorspronkelijk door landschapsarchitect Michael van Gessel is opgesteld. De locatie van de oude state is in de zeventiger jaren door Staatsbosbeheer aangekocht en bebost. Centraal in dit bosgebied is een laan uitgespaard. Deze laan wordt gerenoveerd en zal als entreelaan van de nieuwe buitenplaats gaan functioneren. De buitenplaats bestaat uit een hoofdgebouw met twee vleugels die een binnenhof omarmen. Het hoofdgebouw zal als familieverblijf en groepsaccomodatie worden gebruikt. In de beide vleugels zullen 10 luxe woningen worden ondergebracht. Het gebouwencomplex is een ontwerp van Maas Architecten uit Lochem. De tuinen rondom het complex worden omzoomd door een lage haag. Het gebouw met tuinen en voorplein zijn omgracht. Hiervoor is het tracé van een aantal sloten aangepast en zijn de slootprofielen verruimd. Het omgrachte wooneiland ligt temidden van een landgoedachtig in te richten gebied, bestaande uit boscomplexen, lanen, bomenrijen en watergangen. Dit gebied wordt opengesteld voor het publiek.